Wednesday, August 25, 2010

Yet MORE good news for M.E

Scientists in Brussels have confirmed American findings on the role of the retrovirus XMRV in M.E patients.  This news report is in Flemish, but I will try to translate it for you.  First, the original, copied from HERE

VUB-onderzoekers vinden nieuw virus bij patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en van het Belgisch biotechnologiebedrijf R.E.D. Laboratories zijn erin geslaagd om een nieuw retrovirus te onderscheiden bij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CFS/ME-patiënten). Daarmee bevestigen ze recente Amerikaanse bevindingen hieromtrent. Dat meldt de VUB-persdienst dinsdag.


Amerikaanse onderzoekers van de University of Nevada ontdekten in oktober 2009 dat de meerderheid van de CFS/ME-patiënten drager zijn van een nieuwe retrovirus XMRV. Deze onderzoeksresultaten zijn ook al bevestigd door de Harvard Medical School en het National Institute of Health (NIH). Nieuw bij het onderzoek onder leiding van VUB-professor De Meirleir is dat het virus werd aangetroffen bij CFS/ME-patiënten uit heel Europa. Bovendien is de immunologische signatuur, een soort voetafdruk in het immuunsysteem, vergelijkbaar met die van symptomatische HIV-patiënten. "Het lijkt erop dat voor de zowat 17 miljoen CFS/ME patiënten-wereldwijd een einde komt aan een lange lijdensweg rond de erkenning van hun ziekte. De ontwikkeling van gerichte therapieën is al volop aan de gang, zowel in België als in het buitenland", zegt De Meirleir. Zijn nieuwe bevindingen worden op 7 en 8 September voorgesteld op een workshop van NIH in Washington.

My Translation: 
Researchers at the Free University in Brussels and Belgian Biotechnology R.E.D Laboratories have succeeded in isolating a new Retrovirus in patients with Chronic Fatigue Syndrome.  They validate the recent findings in America, the Free University's Press Office said on Tuesday.

American researchers at the University of Nevada discovered in October 2009 that the majority of M.E/C.F.S patients are carrying a new retrovirus, XMRV.  These research findings have also been replicated by the Harvard Medical School ans the National Institute of Health (N.I.H).  New to the study, led by Professor de Meirleir of the Free University of Brussels, is that the virus was found in CFS / ME patients from all over Europe.  Further, the immunological signature's footprint resembles that of symptomatic patients with H.I.V.

It seems that for the roughly 17 million CFS/ME patients, there is hope of a worldwide end to a long ordeal surrounding the recognition of their illness . The development of targeted therapies is already underway, both in Belgium and abroad" says Prof De Meirleir . His new findings will be presented to a workshop at the National Institute for Health in Washington on  7 and 8 September.

No comments: